Fuar Başvuru

* Kfa web sayfasında firma sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra. Firma bilgilerinin doğru olmadığını düşünüyorsanız güncelleme formu için tıklayınız.
Aramak için en az 4 karakter giriniz, yeni arama için çarpıdan’den temizleyiniz.
Aşağıda Önemli Bilgiler ve Aydınlatma Metnini başlığı altında yer alan bilgileri okudum, onaylıyorum.


 
AYDINLATMA METNİ:

KFA Fuarcılık AŞ’ye; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik Numaranız, Firmadaki Göreviniz, Vergi Dairesi ve Vergi Numaranız, Vize Durumunuz, Konaklama Durumunuz, Tercüman ihtiyacınız ve İletişim bilgilerinizi;
  • Fuara, iş gezisine ya da toplantıya katılım sağladığınızın teyidi
  • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
  • Fuar, iş gezisi ve toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
  • Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Güvenliğinizin sağlanması; amacıyla sınırlı olarak işlenmekte,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştirakleri, ilgili seyahati düzenleyen ya da konaklama için anlaşılan firmalar ve çalışanları ve kanunen gerekli merciler haricinde 3 Kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2 Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Öte yandan, gerektiğinde fuar, iş gezisi, toplantı veya ilgili organizasyon esnasında veya aralarında şirketimizin ya da Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası ve iştiraklerinin basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere şirketimizde, BTSO’da ya da iştiraklerinde görevli personel tarafından fotoğraf ve video çekimi ile ses kaydı yapılabilecektir.
ÖNEMLİ BİLGİLER:

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden faydalanmak için sektörel uyum ve NACE kodu uygunluğunun ilgili KOSGEB Uzmanına teyit ettirilmesi gerekmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nin süresi her bir işletme için 2 (iki) yıl olup, desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

BTSO Yurt Dışı Ticari Ziyaret Destek Programı, her bir BTSO üyesi işletme için bir takvim yılı içerisinde 2’den (iki) fazla olmamak üzere uygulanır. Sağlanacak destek miktarı her firmadan 1 kişi ile sınırlıdır.

KOSGEB ve BTSO desteğinden faydalanılması için katılımcıların mutlaka BTSO ve KOSGEB üyesi olması gerekmektedir. (Katılacak işletmenin KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programının aktif olması zorunluluğu vardır.) Katılımcılar, sözkonusu Yurt Dışı İş Gezisi Programları kapsamında, BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilecek programa tam uyum ve sektörel uygunluk sağlamak kaydıyla, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 10.000 TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 5.000 TL’ye kadar KOSGEB desteği ve 1.000 TL’ye kadar BTSO desteğinden yararlanabilmektedir.

Yurt dışı çıkış harcını tüm katılımcıların kendilerinin yatırması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde)

KOSGEB Desteğinden faydalanabilmek amacıyla;

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden faydalanmak için sektörel uyum ve NACE kodu uygunluğunun ilgili KOSGEB Uzmanına teyit ettirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin içinde yer aldığınızı
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/desteklenensektor linkinden kontrol etmeniz rica olunur.

KOSGEB'in KOBİ tanımıyla uyumlu olduğunuzu
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi linkinden kontrol etmeniz rica olunur.

KOSGEB üyeliğinizi ve KOSGEB desteklerinden yararlanabileceğinizi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/isletmedurumsorgulama linkinden kontrol etmeniz rica olunur.

Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri: işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Detaylı programa tam uyum sağlanması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde detaylı program, fuar organizasyonu gerçekleştirilmeden önce tarafınıza gönderilecektir)

Tüm katılımcıların seyahat ile ilgili uçak biniş kartları, fuar giriş biletleri vb. belgelerinin asıllarını saklamaları gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirlimesi halinde)

KOSGEB desteğinden faydalanabilmek amacıyla KOSGEB nezdinde gerçekleştirilmesi gereken 3 aşamalı işlemlerden;

1. Aşama: Kosgeb üyesi olunması

2. Aşama: Kosgeb İşletme Geliştirme Destek Başvurusunun yapılması ve aktif hale getirilmesi

3. Aşama: Kosgeb iş gezisi desteği başvurusu (İş gezisinin KOSGEB tarafından onaylanmasını müteakip tarafınıza e-posta ile bildirilecektir) katılımcı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BTSO tarafından 20 kişiyi aşan başvurularda gerekli fuar organizasyonun ön başvurusu BTSO olarak KOSGEB’e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu, program tarihlerinde vize başvurumun reddedilmesi, geziye katılımdan vazgeçmem ve başvuru formunda yer alan hususlara aykırı bir durumun oluşması halinde ve Kosgeb destekleri için üç aşamalı (Kosgeb Üyeliği, İşletme Geliştirme Destek Programı, Fuar İş Gezisi ) başvuru süreçlerini gerçekleştirmemem, ve desteklerden faydalanamamam halinde BTSO’nun sorumlu olmadığını, BTSO tarafından konu ile ilgili olarak uygulanacak müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.