Hakkında

Hakkında

KVKK Aydınlatma Metni


KFA Fuarcılık AŞ’ye; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Firma Adı, T.C. Kimlik Numaranız, Firmadaki Göreviniz, Vergi Dairesi ve Vergi Numaranız, Vize Durumunuz, Konaklama Durumunuz, Tercüman ihtiyacınız ve İletişim bilgilerinizi;

  • Fuara, iş gezisine ya da toplantıya katılım sağladığınızın teyidi
  • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
  • Fuar, iş gezisi ve toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
  • Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Güvenliğinizin sağlanması; amacıyla sınırlı olarak işlenmekte, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştirakleri, ilgili seyahati düzenleyen ya da konaklama için anlaşılan firmalar ve çalışanları ve kanunen gerekli merciler haricinde 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.
Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Öte yandan, gerektiğinde fuar, iş gezisi, toplantı veya ilgili organizasyon esnasında veya aralarında şirketimizin ya da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve iştiraklerinin basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere şirketimizde, BTSO’da ya da iştiraklerinde görevli personel tarafından fotoğraf ve video çekimi ile ses kaydı yapılabilecektir.