İş Gezileri

İş Gezileri

İş Gezisi Destekleri


 • KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden faydalanmak için sektörel uyum ve NACE kodu uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.
 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nin süresi her bir işletme için 2 (iki) yıl olup, desteğin üst limiti 90.000 (doksan bin) TL’dir.
 • Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri: işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

KOSGEB Desteğinden faydalanabilmek amacıyla katılımcılar tarafından organizasyon öncesinde KOSGEB nezdinde gerçekleştirilmesi gereken 4 aşama bulunmaktadır:

 1. Aşama: KOSGEB kaydının yapılması
 2. Aşama: KOSGEB KOBİ Bilgi beyannamesinin doldurulması
 3. Aşama: KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı başvurusunun yapılması
 4. Aşama: KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurtdışı İş Gezisi Desteği ödeme başvurusunun gerçekleştirilmesi

Yurt Dışı İş Gezimizin dönüşünde ilgili destekten faydalanmak için KOSGEB'e gerekli evraklarla başvurmanızın ardından süreç tamamlanır.

 • Program süresince, KFA Fuarcılık tarafından iletilecek detaylı programa tam uyum sağlanması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde detaylı program, fuar organizasyonu gerçekleştirilmeden önce tarafınıza gönderilecektir)
 • Yurt dışı çıkış harcını tüm katılımcıların kendilerinin yatırması gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde)
 • Tüm katılımcıların seyahat ile ilgili uçak biniş kartları, fuar giriş biletleri vb. belgelerinin asıllarını saklamaları gerekmektedir. (Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi halinde)
 • 20 kişiyi aşan başvurularda gerekli fuar organizasyonun ön başvurusu BTSO olarak KOSGEB’e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile yapılacaktır.

Yurt Dışı İş Gezisi Programı Katılımcılarının, ilgili program tarihlerine yönelik vize başvurusunun reddedilmesi, geziye katılımdan vazgeçmesi, başvuru formunda yer alan hususlara aykırı bir durumun oluşması, KOSGEB destekleri için gerekli başvuru süreçlerini gerçekleştirmemesi ve destekten faydalanamaması durumunda KFA Fuarcılık ve BTSO sorumluluk kabul etmemektedir. Katılımcı, KFA Fuarcılık ve BTSO tarafından konu ile ilgili olarak uygulanacak müeyyideleri kabul, beyan ve taahhüt eder.